Kontaktný formulár - cenová ponuka

Dajte si nezáväzne vypracovať cenovú ponuku!

Vyplňte, prosím, všetky požadované údaje.

Kontaktné údaje
* Meno a priezvisko:
* E-mailová adresa:
* Telefonický kontakt:
* Obchodné meno spoločnosti:
* Právna forma:
* Hlavná činnosť:
Účtovníctvo Počet dokladov uvádzajte v priemere za mesiac
Spracovanie účtovníctva:
Platiteľ DPH:
Počet vystavených faktúr:
Počet došlých faktúr:
Nákup (tovar, materiál, služba):
Predaj tovaru do IČŠ EU:iný členský štát Európskej únie
Predaj služieb do IČŠ EU:iný členský štát Európskej únie
Počet príjmových a výdavkových dokladov:
Počet pohybov na bankovom účte:
Počet leasingov:Ak nemáte lesing ponechajte 0.
Mzdy
Spracovanie miezd:
Počet zamestnancov:
Počet zamestnancov na dohodu: