Poradenstvo

  • Firma DS ÚČTO s.r.o. najčastejšie poskytuje poradenstvo na základe podpísanej zmluvy o vedení účtovníctva a v danom prípade je už zahrnuté v cene za vedenie účtovníctva
  • Poskytujeme poradenstvo pri postupoch v účtovníctve a všetkých zákonoch, ktoré s účtovníctvom súvisia, vrátane daňového poradenstva (okrem oficiálneho stanoviska daňového poradcu)
  • Poradenstvo podľa jednotlivých druhov daní pre právnické a fyzické osoby
  • Poskytovanie informácií klientom o zmenách v legislatíve súvisiacou s daňovou problematikou
  • Poradenstvo pri vypracovávaní, resp. vypracovanie vnútropodnikovej smernice pre vedenie účtovnej evidencie