Mzdy

 • Komplexné vedenie miezd
 • Výpočet čistej mzdy, odvodov do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne a daňovej povinnosti pre každého zamestnanca
 • Prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne/Zdravotnej poisťovne
 • Vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov a odoslanie do Sociálnej a Zdravotnej poisťovni elektronickou formou (s cieľom maximálne odbremeniť naších zákazníkov)
 • Vypracovanie štvrťročného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov a následné odoslanie na daňový úrad
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, alebo potvrdenie o zrazených preddavkoch a Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Mzdové listy
 • Evidenčné listy dôchodkového zabezpečenie
 • Zápočty odpracovaných rokov
 • Výstupné zostavy: výplatné pásky, príkazy na úhradu, vyúčtovanie miezd po strediskách, vyúčtovanie miezd za podnik
 • Zastupujeme spoločnosť v prípade kontroly